Opsporing af sårbare gravide i almen praksis

Projekter: ProjektPh.d-projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund
Mange kvinder i den fødedygtige alder viser tegn på sårbarhed, i kraft af dårlig mental sundhed og komplekse sociale problemer. Problematisk indtag af alkohol og rusmidler er underrapporteret blandt denne gruppe. Praktiserende læger, som kender patienterne og er de første, der ser kvinderne i den tidlige graviditet, er tiltænkt en særlig rolle i forhold til at sikre at sårbare gravide modtager ekstra støtte i graviditeten. Undersøgelser antyder dog, at praktiserende læger kun formår at identificere en fjerdedel af de sårbare gravide. Erkendes denne sårbarhed ikke i den tidlige graviditet, kan konsekvenserne for kvinderne, børnene og samfundet være afgørende. Helt optimalt identificeres sårbarhed allerede før graviditetens indtræden.

Formål
Formålet med dette studie er at analysere praktiserende lægers oplevede muligheder og begrænsninger for at opspore sårbarhed hos gravide kvinder, for at samarbejde tværsektorielt om sårbare gravide og for at underrette om sårbare gravide.

Metode
Ved hjælp af interviewstudier blandt udvalgte praktiserende læger, undersøger vi følgende:
1. Praktiserende lægers perspektiver på hvad der indikerer sårbarhed hos gravide.
2. Praktiserende lægers oplevede muligheder og begrænsninger for at opspore og italesætte sårbarhed hos gravide.
3. Praktiserende lægers oplevede muligheder og begrænsninger i det tværsektorielle samarbejde med hospitalssektoren og den kommunale sektor om sårbare gravide.
I en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse til alle praktiserende læger, undersøger vi hvorvidt lægernes oplevede barrierer for opsporing, samarbejde og underretning er sammenhængende med hvordan svangrekonsultationer organiseres i almen praksis.

Stadie I projektforløb
Har gennemført kvalitative analyser og publiceret nedenstående artikel, flere artikler er i review. Har udviklet spørgeskema analyse på baggrund af de kvalitative resultater. Spørgeskemaundersøgelsen forventes udsendt medio oktober 2021.

Relaterede publikationer (links)
Brygger Venø, L., Jarbøl, D., Pedersen, L. et al. General practitioners’ perceived indicators of vulnerability in pregnancy- A qualitative interview study. BMC Fam Pract 22, 135 (2021). https://doi.org/10.1186/s12875-021-01439-3
Opdateret: 04-10-2021
Kort titelOpsporing af sårbare gravide i almen praksis
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201830/06/2022

Emneord

  • praktiserende læge
  • opsporing
  • Sårbare gravide
  • almen praksis

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.