Projektdetaljer

Beskrivelse

Nye EU reguleringer for sikker og bæredygtig ophugning af skibe (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1257 ) understreger behovet for udvikling af tekniske, økonomiske og forvaltningsmæssige løsninger på dansk jord, som kan understøtte de virksomheder der ønsker at udvikle denne industry. Det gælder både udvalgte danske havne (herunder Esbjerg havn) og de få danske virksomheder, som er akkrediteret til at udføre og behandle, ophugge, genbruge og sikre sikker bortskaffelse/affaldshåndtering fra nedbrydningsprocessen. I DK er kun 2 virksomheder akkrediterede på EU’s liste (http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/list.htm), hvoraf een er Esbjergvirksomheden Smedegaarden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201901/08/2019