Novo Nordisk Fonden - Små regulatoriske RNA molekylers betydning for Listeria monocytogenes's patogene egenskaber

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Listeria monocytogenes er en fødevarebåren intracellulær bakterie, som kan forårsagelivstruende infektioner, specielt hos personer med svækket immunforsvar. En Listeriainfektion kan for eksempel føre til blodforgiftning, meningitis og aborter. Patienter inficeretmed Listeria behandles typisk med antibiotika af typen ampicillin. Listeria udmærker sig vedat kunne tilpasse sig konstant skiftende og yderst stressende miljøer, og den nyesteforskning peger på, at små RNA molekyler (sRNAer) kan spille en vigtig rolle for bakteriensformidable tilpasningsevne. sRNAerne fungerer typisk som antisense RNAer, derbaseparrer med udvalgte mRNAer, hvilket påvirker translationsinitiering samt mRNAstabilitet. Vi har identificeret fem, næsten identiske sRNAer i Listeria, som ikke koder forproteiner. sRNAerne syntetiseres, når bakterien multiplicerer inde i en makrofag, og nårbakterien udsættes for blod eller ampicillin. Disse observationer tyder på, at de fem sRNAerkan spille ind på Listeria ́s evne til at forårsage infektioner, samt bakteriensmodstandsdygtighed over for antibiotika. I projektet ønsker vi at bestemme sRNAernesfunktion in Listeria, blandt andet ved at undersøge sRNAernes betydning for Listeria ́s evnetil at overleve samt multiplicere intracellulært i makrofager, i blod samt under behandlingmed antibiotika. Endvidere ønsker vi at identificere gener i Listeria, der påvirkes afsRNAerne. Dette opnås blandt andet ved at anvende en kombination af bioinformatiske ogeksperimentelle metoder, hvor sRNAernes evne til at baseparre med specifikke mRNAerbliver testet. Denne type studier vil give en bedre forståelse for, hvordansygdomsfremkaldende bakterier forsøger at overvinde forhindringer, som de møder under eninfektion, og når de bekæmpes med antibiotika. Endvidere vil sådanne studier kunne løfte sløretfor, hvorvidt sRNAer er egnede mål for den fremtidige udvikling af nye antimikrobiellestoffer.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201231/03/2014