Nordea-Fonden - Stimulering af unges interesse for Havet omkring Danmark med udgangspunkt i det kunstige rev ”Ærøsund-færgen”

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Danmark er omgivet af mere end 7.300 kilometer kystlinje og havet udgør således en betydelig del af den danske natur. Uanset hvor man bor i Danmark er der mindre end 50 km til den nærmeste strand. Til trods for dette er danskernes viden omkring livet under havets overflade begrænset. Med dette projekt ønsker vi at skabe et unikt formidlingskoncept, som med udgangspunkt i den faglige ballast fra Syddansk Universitet og en følgegruppe af aktører i hele Danmark har til formål: at skabe øget interesse for havet omkring Danmark.

Projektet tager udgangspunkt i Ærøsund-færgen, som i oktober 2014 blev nedsænket i Det sydfynske Øhav. Området er endvidere ideelt til snorkeldykning, da der altid kan findes en beskyttet kyst at dykke fra. Projektets resultater kan derfor anvendes til lignende dykkeraktiviteter i danske farvande helt generelt.

Dykning på vrag, stenrev, broer og andre fysiske strukturer i havet er fortræffelige omdrejningspunkter for historier og fortællinger, som kan engagere danskernes interesse for havet. Det gælder unge, som finder dykning fascinerende, stimuleret af naturprogrammer og film i TV. Vi ønsker at være en aktiv medspiller for folkeskolen og gymnasier ved at bidrage til at skabe lærerige, udfordrende og naturrige oplevelser omkring havets mangfoldighed. Samtidig ønsker vi at udvikle et koncept for formidling af havet, som kan anvendes af andre aktører med samme formål.

Projektets målsætninger :
Det primære formål med projektet er at etablere et koncept, der kan anvendes som inspiration til formidling af havet i fremtiden og derved at skabe øget interesse for havet omkring Danmark. Herudover er formålet at stimulere unges interesse for havets mangfoldighed ved at give unikke muligheder for læring og oplevelser på og i havet og derved skabe øget interesse for havet. Endelig vil projektet udvikle undervisningsforløb til træning af fritidsdykkere i formidling af havet til forskellige målgrupper.

Projektet tager udgangspunkt i det kunstige rev ”Ærøsund-færgen” og samarbejder med fritidsdykkere om at formidle den biologiske udvikling på revet til unge og det bredere publikum. Dette skal bl.a. ske via etablering af et undervandsobservatorium, som suppleres af formidlingssessioner med fritidsdykkere, hvilket danner grundlag for undervisnings- og formidlingsaktiviteter.

Lægmandssprog

Projektet har til formål at udvikle et koncept til formidling af havets mangfoldighed med udgangspunkt i dykkeraktiviteter i danske kystnære områder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201531/12/2018