Morality and Party Competition

  • Klemmensen, Robert (PI)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Moral psychologists have shown moral judgments are distributed across five dimensions. These insights have not yet been integrated into studies of political ideology in political science, though. Works published so far use American data, which seriously questions the claim that the theory is general. This project proposes to study if moral foundations are connected to political ideology in a European setting. We also do not know how political issues become moralized and what the underlying logic of moralization is. I argue that party competition is responsible for moralization of political issues. In order to study how moral foundations map into political ideology and how issues become moralized, I plan to use automated text analysis of party leader speeches from three European countries: Denmark, Germany and the UK. The London School of Economics is the obvious institution to visit because it hosts world-leading experts in party competition, text analysis and moral psychology.

Lægmandssprog

Politiske holdninger og politisk adfærd forklares ofte som resultatet af egeninteresseret adfærd. Moral-psykologer har dog vist, at mennesker intuitivt vurderer ny politisk information i moralske termer og tilpasser deres adfærd derefter. Derudover har moral-psykologer vist, at moralske vurderinger foretages på fem dimensioner, som varierer på tværs af individer. Hvordan man placerer sig på disse dimensioner, har betydning for hvilken politisk ideologi, man tilslutter sig. I dette projekt undersøger jeg, hvordan de fem moralske dimensioner hænger sammen med politisk ideologi i tre europæiske lande: Danmark, Storbritannien og Tyskland. Partiledertaler er velegnede til dette projekt, da vi her kan undersøge, hvordan ledere af politiske partier anvender moralske ord og moralargumenter over tid. Dermed bliver det muligt at undersøge, hvordan politisk ideologi og moral hænger sammen. Det bliver også muligt at undersøge, hvilke mekanismer der kan forklare, hvornår ledere af politiske partier vælger at moralisere et givent politiske emne, fordi partiledertalerne findes fra 1950’erne og frem. At forstå hvordan moral og politik hænger sammen og hvordan politiske emner moraliseres over tid, giver os indsigt i, hvordan partikonkurrence bidrager til hhv. at øge eller mindske sandsynligheden for politiske kompromisser, fordi det er vanskeligt at opnå kompromisser i meget moraliserede rum.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201831/08/2019