Mindfulness pa Arbejdspladsen en vej til trivsel og godt arbejdsmiljø? - Et projekt om implementering af tilpasset Mindfulness-Baseret Stress Reduktion i private virksomheder

Projekter: ProjektForskning

Søgeresultater