Mindfulness pa Arbejdspladsen en vej til trivsel og godt arbejdsmiljø? - Et projekt om implementering af tilpasset Mindfulness-Baseret Stress Reduktion i private virksomheder

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt vil lave en transparent tilpasning af det forskningsbaserede program MBSR til private virksomheder og undersøge, hvorvidt interventionen kan implementeres. Effekten vil blive undersøgt på både individ-baseret mål for mental sundhed og interpersonelle mål for psykisk arbejdsmiljø.

Formålet er 1. at sammensætte og beskrive en replicerbar intervention til private virksomheder baseret på MBSR med involvering af repræsentanter fra virksomhederne og eksperter i mindfulness 2. at lave systematisk procesevaluering i to private virksomheder ved at a) evaluere implementering og b) undersøge virkningsmekanismer ved brug af både kvalitativ og kvantitativ metode. 3. at evaluere ændringer i relevante outcome-mål om mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø i virksomhederne.

Projektet vil fremme mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø blandt ansatte i mellemstore virksomheder ved at implementere en tilpasset form af det evidensbaserede program MBSR i to private virksomheder. MBSR har potentiale til at give ledere og medarbejdere konkrete øvelser til at træne opmærksomhed, en venlig og åben indstilling og at være med situationer, som de er. I MBSR-programmet træner man eksempelvis at være med ubehagelige situationer uden at reagere automatisk. Denne bevidsthed om, hvad der foregår i situationer kan give mulighed for at handle mere overvejet, eks. at kommunikere mere venligt og tydeligt, hvilket kan have stor betydning for samarbejdsrelationer. MBSR inkluderer endvidere en kommunikationsøvelse med fokus pa lytning og tydelig kommunikation. Med henblik på forankring at tiltaget i virksomhederne suppleres med en workshop med facilitator. Formålet med workshopsene er, at ledere og medarbejderrepræsentanter (SU samt eventuelle andre relevante deltagere herunder arbejdsmiljørepræsentanter) drøfter, hvad der skal til, for at virksomheden kan skabe optimale organisatoriske rammer for, at mindfulness forsat bliver implementeret og vedligeholdt i virksomhederne.

Lægmandssprog

Stress er et stigende folkesundhedsproblem. Uanset om den underlæggende årsag til stress bunder i private eller arbejdsmæssige faktorer, kan stress påvirke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. De samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsrelateret stress er vurderet til mellem 2,3 og 14,7 mia. DKK årligt, så det giver mening at forebygge stress og fremme mental sundhed pa arbejdspladsen. Mindfulness-baseret Stress Reduktion (MBSR) er et program, som har dokumenteret effekt på livskvalitet, stress og symptomer på angst og depression. MBSR har også vist effekt i afkortede versioner, som er tilpasset arbejdspladsen, særligt i den offentlige sektor. Der er også teoretisk belæg for, at mindsket individuel stress efter en MBSR-intervention kan forbedre relationer mellem mennesker. Interventionen vil dermed kunne reducere en potentiel stressfaktor og samtidigt bidrage til at mindske risikoen for, at stressorer relateret til organisering og arbejdsmiljø, f.eks. organisatoriske forandringer, ikke fører til konflikter og systematiske krænkende handlinger.
Dette projekt vil tilpasse MBSR til brug i private virksomheder og evaluere virkningsmekanismer og effekt på individuelle mål for mental sundhed og på interpersonelle mål for en række faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø, herunder forekomsten af krænkende handlinger og den oplevede kvalitet af interpersonelle relationer.
Kort titelImplementering af tilpasset Mindfulness-Baseret Stress Reduktion i private virksomheder
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2021

Samarbejdspartnere

 • Aarhus Universitet (leder)

Emneord

 • Stress
 • Mindfulness
 • MBSR
 • Interventioner
 • Stressforebyggelse
 • Mental sundhed
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Relationer
 • Konflikter
 • Virksomheder