Miljø- og Fødevareministeriet - Miljøstyrelsen - Vurdering af ny litteratur på Triclosan (CAS 3380-34-5IEC 222-182-2) — Fiske og amfibiestudier

Projekter: ProjektAndre statslige institutioner

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det overordnede formål med en videreførelse af Center for Hormonforstyrrende Stoffer er at styrke forskningsindsatsen i hormonforstyrrende stoffer med øget fokus på effekter hos mennesker. For at sikre det bedst mulige udgangspunkt for senere fælleseuropæisk regulering ønskes et bredere fokus end udelukkende humane studier. Derfor skal arbejde med celle- og dyremodeller og effekter i miljøet ligeledes indgå i den nye indsats. I det afgivne tilbud skal biomonitering af hormonforstyrrende stoffer i blod og urin indgå samt, hvor det er relevant og gennemførligt, andre humane matricer såsom modermælk, fostervand, follikel- og sædvæske. For at sikre en helhedsbaseret tilgang til vurderingen af hormonforstyrrende stoffer og deres effekter bør det tilstræbes, at der er sammenhæng mellem undersøgelser/biomonitering i mennesker og undersøgelser i dyremodeller, vævs- og cellemodeller og i det omfang, det er relevant, i miljøet. Koblingen kan f.eks. ske ved at belyse de samme eller strukturelt lignende stoffer og/eller de samme effektmål i modelsystemer for hhv. mennesker og miljø.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201931/12/2019