Mentorordning og udvidet retshjælp til løsladte i Danmark og Norge

  • Olesen, Annette (PI)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mange løsladte har brug for hjælp og støtte umiddelbart efter deres strafudståelse. Det er imidlertid sjældent nok blot at bestræbe sig på at få de løsladte uddannet eller beskæftiget, som kriminalpræventive initiativer foreskriver, da de løsladtes problemstillinger ofte er meget komplekse og sammenhængende (Friestad & Hansen 2004). Studier har eksempelvis belyst, hvordan gæld har betydning for, om en tidligere straffet falder tilbage i en kriminel tilværelse (Harris et al. 2010), idet gæld kan betragtes som et såkaldt ’trigger’ problem, der ofte medfører flere problemstillinger (Pleasence et al. 2004). Gældsættelse modvirker således bl.a. de løsladtes incitament til at uddanne sig, søge arbejde og skabe en stabil boligsituation (Olesen 2013), hvilket alle er faktorer, der inden for den kriminologiske litteratur betragtes som kriminalpræventive (se fx Uggen 2000;Williams et al. 2012). Effektive kriminalpræventive initiativer bør derfor have et helhedsorienteret perspektiv, skabt på et fundament af forståelse for den løsladtes livbetingelser (Wood et al. 2009). Udvidet retshjælp og gældsrådgivning til løsladte gennem mentorprogrammer har en resocialiserende virkning (Aarvold & Solvang 2008), men trods den øgede inklusion, tryghed og de langsigtede økonomiske og humane besparelser sådanne kriminalpræventive initiativer kan give samfundet (Wood et al. 2009;Pleasence et al. 2013) har vi kun en begrænset viden om disse støttefunktioner. Set i lyset af den forandrende og outsourcende velfærdsstat (Hynes & Robins 2009) er den manglende viden på området særligt interessant, da udvidet retshjælp og gældsrådgivning til løsladte gennem mentorordninger i høj grad kommer til at afhænge af velgørenhed, frivillighed og den juridiske professions pro bono arbejde. Formålet med projektet er således at skabe viden om dette underbelyste område og undersøge hvilke muligheder og udfordringer der er ved helhedsorienterede mentorprogrammer rettet mod løsladte i Danmark og Norge.

Den danske stat har forholdt sig meget passiv, når det drejer sig om at tilbyde udvidet retshjælp og gældsrådgivning til løsladte, hvorfor to mentorprojekter for nyligt er blevet lanceret for at forbedre de løsladtes situation og møde deres behov for hjælp. Dansk Røde Kors’ Primus Motor Projekt og det private initiativ Café Exit er de eneste initiativer, der understøtter udvidet retshjælp og gældsrådgivning til løsladte gennem mentorprogrammer i Danmark. Herved påtager de to mentorprogrammer sig et resocialiserende ansvar, som velfærdsstaten har fraskrevet sig. I modsætning til Danmark har Norge en stærk tradition for at yde retshjælp til samfundets svageste gennem private organisationer (fx Eidesen et al. 1975;Juss-Buss & Rønning 2011). Det danske Primus Motor projekt har da også fundet inspiration i et norsk søsterprojekt Røde Kors’ Nettverk etter soning. Danmarks og Norges forskellige traditioner og tilgange til udvidet retshjælp herunder gældsrådgivning og mentorordninger vil således skabe grundlag for en kvalitativ analyse af de to landes tilgange og disses muligheder og udfordringer.

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201601/07/2017