Major lower Extremity AmpuTations: Epidemiology, outcome, quality of life and potential for improvement

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Baggrund
I Danmark gennemgår 1800 patienter årligt en større amputation af benet (over ankel niveau) og årsagen er oftest komplikationer til kroniske sygdomme, særligt åreforkalkning og diabetes. Dødeligheden er 37-50 % efter et år og risikoen for komplikationer er ligeledes høj. Modsat andre ortopædkirurgiske patientgrupper, f.eks. hoftebrudspatenter, så er forskningen omhandlende behandling og efterbehandling af amputationspatienter sparsom. Med ca. 200 større amputationer er Odense Universitetshospital er det hospital i Danmark der udføre flest større amputationer.

Formål
Det overordnede formål med PhD projektet er at sikre en bedre behandling af amputationspatienter ved at undersøge muligheder for forbedringer i disse patentforløb igennem flere studier.
Dette PhD projekt består af to forskellige typer af studier.

RCT-studiet
Teoretisk set vil brug af en tourniquet under amputation være mere skånsomt for patienten. En tourniquet er et oppusteligt bånd, der under operationen strammer om låret og lukker for blodtilførslen. Bekymringen ved brug af tourniquet er at der kan komme trykskader og sivblødning. Metoden benyttes ikke i dag og bør derfor undersøges i et forskningsstudie.
For at undersøge om tourniquet har en skånsom effekt udføres et klinisk interventionsstudie, hvor brug af tourniquet afgøres ved lodtrækning (ingen tourniquet/ med tourniquet). Der indgår 124 patienter i alt, 62 i hver gruppe. Foruden forskellen blodtab, undersøges bl.a. operationstid, komplikationer, antal blodtransfusioner, indlæggelsestid, dødelighed og livskvalitet i de to grupper i året efter amputationen. Vi forventer at der vil være et mindre blodtab, kortere operationstid samt færre komplikationer efterfølgende i den gruppe der opereres med tourniquet med øget patientsikkerhed til følge.

Register-studier
Der er planlagt to nationale registerstudier på amputationspatienter i Danmark. I det første studie undersøges demografiske ændringer i alder, køn, ledsagesygdomme og amputationsniveau i Danmark over det sidste årti. Her undersøges også fordelingen af amputationstyper, samt hvor stor en andel af patienterne der oplever gentagne amputationer. I det andet studie undersøges død, genindlæggelse og re-operation efter større amputation og der foretages sammenligning med hoftebrudspatienter.
AkronymMEAT
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/202231/08/2025

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.