Lundbeckfonden - The role of the negative splicing regulator SFRS10 in human disease with special focus on missplicing in the severe neurodegenerative disease spinal muscular atrophy

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at karakterisere hvorledes et nyt splicningshæmmende protein, SFRS10, kan spille en vigtigt rolle for udviklingen af spinal muskel atrofi (SMA), og andre lignende sygdomme. Vores foreløbige resultater har vist at SRSF10 binder til den regulatoriske sekvens i SMN-2 genet, der er målet for den nyeste udviklede behandling af SMA. Denne behandling er baseret på brug af blokkerende antisense oligonuklotider og er pt. under klinisk afprøvning i USA.

SMN er udtrykt i alle kroppens celler og er fundamentalt for at vores gener udtrykkes rigtigt ved spliceprocessen. Det er i dag ikke klart hvorfor en nedsat mængde af SMN proteinet, der er vitalt for alle kroppens celler, specielt fører til tab af motorneuroner.
Sandsynligvis skyldes det, at nedsat mængde af SMN rammer splicningen af gener, der er specielt vigtige i neuroner og at SMN-2 desuden selv fejlsplices i neuronalt væv. Det nye splejsningsregulerende protein, SFRS10, er en oplagt kandidat til at forklare dette, da SFRS10 er højt udtrykt i neuronalt væv og vides at virke negativt på flere geners splejsning.
En karakterisering af SFRS10s rolle i SMA kan derfor vise sig at have stor betydning for udvikling af de nye behandlinger, der er baseret på at forbedre SMN-2 genets splejsning.

Det andet formålet med projektet er ved hjælp af en ny, revolutionerede teknik, HITS-CLIP, til i levende celler (in vivo) at identificere alle bindingssteder for (SRSF10) i humane sygdomsgener, for at udnytte dette til at udvikle bedre diagnostik og behandling af sygdomme, der skyldes forkert RNA splejsning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/201230/11/2014