Lundbeckfonden - Small regulatory RNAs in the human pathogens Listeria monocytogenes andStaphylococcus aureus

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Små RNA molekyler (sRNA) spiller centrale roller i stort set alle levende organismer. Ibakterier, planter og dyr kontrolleres vigtige biologiske processer ved at sRNAer baseparrermed messenger RNA molekyler (mRNA) hvilket påvirker nedbrydningen af mRNA ogderved syntesen af proteiner. I de senere år er hundredvis af sRNAer blevet identificeret ipatogene bakterier, blandt andet ved brug af moderne ”high-through-put” RNA sekventeringsamt bioinformatiske søgninger. Deres biologiske funktion er endnu ikke kendt, men vissesRNAer er sandsynligvis vigtige for bakteriernes sygdomsfremkaldende evne. Det primæremål for dette projekt er at klarlægge den biologiske rolle for udvalgte sRNAer i de patogenebakterier Listeria monocytogenes samt Staphylococcus aureus. De udvalgte sRNAerproduceres specifikt under omstændigheder, som bakterierne møder under en infektion, f.eks.når de befinder sig i blod, udsættes for antibiotika, eller opholder sig i det intracellulære miljø ien makrofag. I projektet undersøges sRNAernes funktion ved en ”kvantitativproteomanalyse”. Her sammenlignes protein-profilen af en vildtype bakterie med protein-profilen af en mutant bakterie, som ikke producerer et udvalgt sRNA. Herved opnås en listeover proteiner, der påvirkes af det givne sRNA. En kvantitativ proteomanalyse vil således føretil identifikation af udvalgte sRNAers ”target gener”, svarende til et stort skridt hen imod enendelig klarlæggelse af sRNAernes biologiske funktion. Projektet kan bidrage til en øgetforståelse af hvordan patogene bakterier koordinerer ekspressionen af gener involveret ivigtige biologiske processer, herunder bakteriernes stress tolerance og virulens. Denneviden kan på længere sigt fremme udviklingen af nye strategier til forebyggelse og bekæmpelseaf infektionssygdomme. Projektet varetages af Post Doc Susanne Sievers (aflønnet af dettyske forskningsråd, DFG), akademisk medarbejder Eva Lillebæk samt Lektor Birgitte H
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201230/09/2013