Lodtrækningsundersøgelse af kemoterapi plus bevacizumab i kombination med enten tocotrienol eller placebo til udbredt tarmkræft.

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

En undersøgelse, der skal belyse om tillæg af tocotrienol øger effekten af
standardkemoterapi og bevacizumab hos patienter med fremskreden tarmkræft.
AkronymToco_CoR
StatusIkke startet