Lederuddannelse Politiken 2019-2020

Projekter: ProjektAndre

Projektdetaljer

Beskrivelse

Politiken har et fælles sprog for måden, der bedrives ledelse på. På tværs af kommercielle og redaktionelle afdelinger og redaktioner skal der også være fælles ledelsesværdier og fælles ledelsesværktøjer. Målet med lederuddannelsen er, at der skabes bedre ledere, hvorigennem medarbejdernes trivsel styrkes og kvaliteten af Politikens produkter højnes. Derudover skal Politikens lederuddannelse skabe fællesskabsfølelse og netværk på tværs af huset.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201931/12/2020