Ledelse af uddannelsesreformer - Tværkulturelt forskningsprojekt

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

På verdensplan gennemgår uddannelsessektoren omfattende ændringer med fokus på øget undervisning af høj kvalitet i sprog og matematik, lige muligheder for alle studerende og åben skole med større involvering af lokalsamfundet. Med henblik herpå gennemsyrer uddannelsesreformer både det strukturelle niveau (skoledag og organisation) og procesniveauet (de faktiske undervisningsrutiner), hvilket gør det til en virkningsfuld og omfattende ændringsindsats.

Reformer sig selv repræsenterer en betydelig forstyrrelse i den institutionelle opfattelse af undervisning. Usikkerhed og mangel på klar retning kan være opleves blandt undervisere såvel som skoleledere, da spørgsmål omkring kvalitet og ansvar for undervisning og skolegang rejses. Sammen med disse forstyrrelser på klasse- og skoleniveau presser regeringerne også på med at forvente højere grad af ansvarlighed omkring elevpræstationer. Med henblik herpå er det forståeligt, at presset på uddannelsesledere i gennemførelsen af ​​reformerne er betragteligt.

Det er skoleledere og skolechefers måde at håndterer reformimplementeringen, der animerer dette projekt med tværkulturelle undersøgelser af lokal planlægning og gennemførelsen af ​​uddannelsesreformer i en amerikansk og en dansk kontekst.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato24/01/2019 → …

Emneord

  • Netværk
  • Uddannelsesledelse