Ledelse af og med social kapital i den offentlige sektor

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den offentlige sektor har gennem de sidste årtier stået overfor en række udfordringer forbundet med demografiske ændringer og øgede udgifter til velfærd. Det har blandt andet resulteret i løbende organisatoriske forandringer, som påvirker de ansattes samarbejdsrelationer og sociale kapital. Sådanne ændringer kan få negative konsekvenser for både det psykiske arbejdsmiljø og sygefraværet. Den eksisterende forskning peger på, at social kapital er en ressource på arbejdspladsen, og svaret på udfordringerne i mange danske kommuner er da også at styrke den sociale kapital. Men det stiller øgede krav til de offentlige ledere, om at kunne arbejde konstruktivt med organisationens sociale kapital, så de understøtter et sundt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær. Der er dog i dag en stor forskningsmæssig mangel på empiriske undersøgelser af, hvad god ledelse af og med social kapital indebærer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2021