Kulturens betydning for bæredygtig udvikling i landdistrikter

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvad kulturliv i landdistrikter består i og dettes sammenhæng til et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Derigennem er det projektets mål at afklare 1) på hvilke måder kulturlivet i landdistrikter bidrager til livskvaliteten, fællesskabet, bosætning og til samarbejdet mellem lokalsamfund samt 2) at afdække hvilke sammenhænge der er mellem initiativer for at fremme kulturlivet i landdistrikterne og den form, som kulturlivet derved antager set i et bæredygtighedsperspektiv.
Målet nås gennem en forskningsbaseret undersøgelse af udvalgte lokalsamfund i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Nordjylland. Undersøgelsen leder frem til en række policy anbefalinger målrettet de tre regioners kultur- og landdistriktspolitik. Anbefalingerne vil blive publiceret i to videnskabelige rapporter, et idekatalog og i notater.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/03/202014/03/2023