Kulturel ledelse i sport og skoleidræt: Et afsæt for bæredygtige miljøer fremtiden

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektmodning:
Formålet med dette projekt er at udvikle et pædagogisk begreb kulturel ledelse, herunder en arbejdsmodel til forskning og praksis, der er solidt teoretisk forankret.

Både idræt i skolen og ungdomssport i klubber er præget af træghed, og af at praksis reproduceres ukritisk. Idrætsfaget er blevet kritiseret for at sætte fokus på enten sport eller sundhed og dermed overse vigtige dannelseselementer. Sportsmiljøer er blevet kritiseret for en tendens til at skævvride ungdomssporten ved at fokusere tidligere og tidligere på præstationer fremfor potentiale. Vi mener, at kulturel ledelse er et væsentligt nyt pædagogisk begreb at udvikle og implementere i træneruddannelser og idrætslæreruddannelser for at imødekomme nogle af disse centrale problemstillinger.
Projektet går på tværs af flere forskningsfelter. Det skal danne basis for empiriske studier med afsæt i forskellige kvalitative metoder. Projektet er anvendelsesorienteret, idet det skal bidrage til udvikling af træneruddannelser og idrætslæreruddannelser og på sigt skabe gode og bæredygtige sports- og idrætsmiljøer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/202031/05/2022