Projektdetaljer

Beskrivelse

Kirken er den ældste og mest konstante institution i danske landsogne. I dag er det dog en institution, som, omend den er meget fysisk synlig, lever en lidt afgrænset tilværelse i landsognene til trods for eksistensen af lokalt forankrede menighedsråd. Samtidig er kirken under pres, og der sker en langsom udvikling henimod flere fælles menighedsråd, hvor især mindre sogne slår sig sammen. Der er lavet forskellige mindre undersøgelser af kirkens betydning og rolle i lokalsamfundet (Christensen, 2013; Thomsen, 2016), eller undersøgelser, hvor kirken indgår som et lille element (Nielsen og Thuesen, 2002; Thuesen og Rasmussen, 2015). Endnu har ingen imidlertid taget lokalsamfundets samlede organisering som indgang til studiet af kirkens rolle lokalt og belyst udviklingspotentialet i, at menighedsrådene engagerer sig i det øvrige lokale foreningsliv. Dette projekt beskæftiger sig netop med lokalrådenes eller lignende organiseringers betydning og potentiale som platform eller paraplyorganisation og med et specifikt fokus på menighedsrådenes relation hertil. Det er hensigten med undersøgelsen, at den skal kunne inspirere til udbygning af fremtidigt samarbejde rundt omkring i landet.

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201831/10/2018
  • Kirkens engagement i lokalsamfundet

    Egon Noe (Deltager) & Helle Rotbøll Randlev (Deltager)

    6. okt. 2018

    Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende