Københavns Amts Skole for Kognitive Behandlingsformer Et implementeringsprojekt

Projekter: ProjektAndre statslige institutioner

Projektdetaljer

Beskrivelse

Denne rapport beskriver erfaringerne med at implementere kognitive behandlingsformer på fem psy-kiatriske sygehuse i Østdanmark ved hjælp af dannelsen en Kognitiv terapiskole for Østdanmark. Pro-jektet er gennemført for midler bevilget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Formålet med rapporten er at beskrive processen, erfaringerne og de overvejelser der ligger til grund for skolens opbygning.
Rapporten henvender sig til opdragsgiverne og andre interesserede idet styregruppen håber, at rappor-ten kan være til inspiration ved lignende projekter.

Nøgleresultater

Udviklet og implementeret en kognitiv uddannelse for sundhedsfalgige medarbejdere på fem hospitaler i Region Hovedstaden
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200531/12/2007

Emneord

  • Kognitiv miljøterapi