Projektdetaljer

Beskrivelse

iTAPP-studiet er et pragmatisk interventionsstudie, som skal evaluere 15-metodens effektivitet som redskab til at identificere og behandle alkoholproblemer hos patienter i almen praksis.

Alkohol har stor indflydelse på den generelle folkesundhed. Alkoholproblemer kan medføre alvorlige helbredskonsekvenser, og i Danmark er der årligt 3000 alkoholrelaterede dødsfald. Det anslås, at ca. 15% af danskerne har et skadeligt forbrug af alkohol. Alligevel søger kun en lille gruppe patienter specialiseret behandling.

Almen praksis er i kontakt med en stor del af befolkningen. Det er derfor et oplagt sted at identificere alkoholproblemer, og det er samtidig et sted, hvor mange patienter kan få hjælp til disse. Alkoholproblemer bliver dog for sjældent italesat og kan være vanskelige at håndtere. Særligt patienter med milde til moderate alkoholproblemer er svære at nå og bliver ofte overset i primærsektoren. Samtidig er det fortsat en stor udfordring at få implementeret virksomme metoder til at hjælpe denne målgruppe af patienter.

iTAPP-studiet vil teste effektiviteten af en ny metode til at identificere og behandle alkoholproblemer blandt patienter i almen praksis. Metoden kaldes 15-metoden.
15-metoden er udviklet specifikt til almen praksis og indebærer en fleksibel og patientcentreret tilgang til italesættelse og behandling af alkoholoverforbrug. Metoden er udviklet i Sverige, og i svensk almen praksis har 15-metoden vist sig lige så effektiv som specialistbehandling til at behandle mild og moderat alkoholafhængighed.
Forud for iTAPP-studiet er 15-metoden pilottestet i Danmark og derpå tilpasset dansk almen praksis.

iTAPP-studiet vil undersøge, hvor effektiv 15-metoden er til at identificere alkoholproblemer i almen praksis, samt hvor effektiv metoden er til at sænke alkoholforbruget blandt patienter, der overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser.
iTAPP-studiet vil til slut evaluere, om 15-metoden er anbefalelsesværdig til landsdækkende udrulning i almen praksis.

iTAPP-studiet gennemføres som et stepped-wedge clusterrandomiseret kontrolleret forsøg.

Læs mere om iTAPP-studiet på www.sdu.dk/itapp-study

Referencer:

Andréasson, S., Hansagi, H. & Österlund, B. (2002). Short-term treatment for alcohol-related problems: four-session guided self-change versus one session of advice—a randomized, controlled trial. Alcohol, 28(1), 57-62.

Schøler, P. N., Søndergaard, J., Barfod, S. & Nielsen, A. S. (2022). Danish feasibility study of a new innovation for treating alcohol disorders in primary care: the 15-method. BMC Prim Care, 23(1), 34.

Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed. (2016). Sygdomsbyrden i Danmark: Risikofaktorer. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2016/Sygdomsbyrden-i-Danmark_2016.ashx

Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed. (2022). Danskernes Sundhed: Den Nationale Sundhedsprofil 2021. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/
Sundhedsprofil/Sundhedsprofilen.pdf

Sundhedsstyrelsen & Statens Serum Institut. (2015). Alkoholstatistik 2015: Nationale data. https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015//-/media/Udgivelser/2015/Alkoholstatistik-2015.ashx

Wallhed Finn, S., Hammarberg, A. & Andreasson, S. (2018). Treatment for Alcohol Dependence in Primary Care Compared to Outpatient Specialist Treatment-A Randomized Controlled Trial. Alcohol, 53(4), 376-385.
Kort titeliTAPP-studiet
AkronymiTAPP
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2025

Emneord

  • test

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.