Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet adresserer behovet for incitamenter i kommunernes arbejde med strategisk planlægning af landområder og landsbyer, og det skaber nye perspektiver i vurdering af landsbyer og landområder, der kan sikre en differentieret og målrettet udvikling. Forskningsprojektet adresserer desuden arbejdet med at skabe dialog omkring adgang til landskabet og grobund for genetablering af naturområder og behovet for erhvervsudvikling, som har fokus på fritidslandbrugs muligheder for at bringe de stedbundne potentialer i spil. Endelig adresserer forskningsprojektet behovet for en bred lokal forankring og fælles mål i udviklingen af landsbyerne, og det understøtter udviklingen af lokale mødesteder og mulige deleøkonomisk løsninger.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201931/12/2021

Samarbejdspartnere

  • Syddansk Universitet (Projektpartner) (leder)
  • Københavns Universitet (Beneficiary)