Innovativ højteknologisk Kræftforskning Danmark-Tyskland

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det overordnede mål med Innocan er at fastholde og forbedre kræftbehandlingens kvalitet. Udvikling af nye behandlingsmetoder og det forventede store pres af nye kræftpatienter nødvendiggør en større inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen, som bl.a. kan foregå i hjemmet.

Gennem projektets forskningsaktiviteter og innovationsprocesser udvikler vi således ny viden, ny teknologi og nye tilgange, der kan håndtere det forhold, at flere bliver diagnosticeret med en kræftsygdom, og at kræftpatienter lever længere med deres sygdom.

Udvikling af et dansk-tysk Vital Signs-Testcenter understøttet af grænsekrydsende ’living labs’. Testcenteret skal understøtte at innovative løsninger til kræftpatienter færdigudvikles og markedsmodnes betydeligt hurtigere, end det sker i dag. Testcenteret kan tilbyde testforløb i alle typer af relevante praksiskontekster og med inddragelse af forskellige testperspektiver omfattende som min. den konkrete teknologi og dennes kvalitet, anvendelighed og sikkerhed i et sundhedsfagligt, økonomisk, organisatorisk, bruger/patientrettet og etisk perspektiv.
Undersøgelse af om og hvordan der kan opnås fordele for patienter, pårørende og sundhedsfaglige ved at implementere nye løsninger til registrering og monitorering af patienters vital signs under indlæggelse og i hjemmet. Test af 4 teknologier foregår i Danmark og i Nordtyskland.
Der benyttes et testdesign, der inkluderer kvantitative og kvalitative parametre relateret til de 4 hovedelementer:
Løsningens funktionalitet og målingskvalitet
Brugerperspektiver og etik
Økonomi
Samspillet mellem teknologi og organiseringen af den sundhedsfaglige praksis.
Finansieret af EU Interreg, Danmark-Tyskland

Samlet budget: 4.271.955 €, Professionshøjskolen Absalon’s budget 348.967 €
Kort titelInnoCan
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201631/12/2018