Projektdetaljer

Beskrivelse

Dansk kystturisme har oplevet vigende international efterspørgsel i en længere periode, og Regeringen har identificeret en række indsatsområder for at vende udviklingen: mere målrettet markedsføring, udvikling af nye oplevelser, og et nyt organisatorisk set-up for turismefremmen. InnoCoast-projektet bidrager med viden om samspillet mellem turister, udbydere af oplevelser og service og kystdestinationernes offentlige aktører med fokus på: • WP1: Markedsinnovation, som genererer indsigt i nye markedstrends inden for special interest-turisme, nye rejsegrupper, digitale rejser og kollaborative ferieformer • WP2: Oplevelsesinnovation, som undersøger hvordan kollaborative metoder inden for oplevelsesdesign, innovation og bæredygtig udvikling kan udvikle kystturismen, med fokus på naturturisme, aktiv outdoor-turisme og fødevareturisme • WP3: Organisatorisk innovation, adresserer de mange, fluktuerende organisatoriske niveauer i dansk kystturisme og hvordan mere effektive
organisatoriske former og tværsektorale vidensdynamikker kan udvikles. Projektet skaber dermed en bedre forståelse for mulighederne for innovation, og en løbende formidling af resultaterne og dialog med centrale erhvervspartnere bidrager til, at forskningsresultaterne kan omsættes til praktisk forandring til gavn for dansk kystturisme.

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201631/12/2020

Samarbejdspartnere

  • Aalborg Universitet (Projektpartner)
  • Copenhagen Business School (Projektpartner)
  • Center for Regional- og Turismeforskning (Projektpartner)
  • Roskilde Universitet (Projektpartner)
  • Syddansk Universitet (leder)