Informationssøgning i det humanistiske forskningsfelt

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet opstod som reaktion på, at vi (projektledere) oplevede en strømning fra bl.a. det sundhedsvidenskabelige felt, som på flere måder trak tråde indover Humaniora i forhold til metoder til informationssøgning, som vi ikke mener, kan overføres direkte til det humanistiske forskningsfelt. Projektet har udviklet sig løbende, som vi har haft mulighed for at afprøve forskelligt. Selvom projektet har ligget stille i det seneste år, er der stadig et behov for at undersøge behovet og udfordringerne på Humaniora og udvikle SDUB’s tilbud til både forskere og studerende. I løbet af 2019 har der også vist sig nye muligheder for samarbejder, blandt andet i form af Temaforum for Systematiske Reviews og Litteratursøgninger, som oplever en stigende efterspørgsel fra humanistiske forskere, og i form af en kontakt til AUL/KB (Århus), hvor de står med nogle af de samme udfordringer.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201531/12/2022