Industriens Fond - Danske Mesterskaber i Cybersikkerhed

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Globalt er der en tydelig og stigende mangel på cybersikkerhedsprofiler hvilket medfører betydelige udfordringer når der skal rekrutteres medarbejdere indenfor cybersikkerhed i danske virksomheder – men også til den offentlige sektor, herunder myndigheder og kritisk infrastruktur. At mangle cybersikkerhedsprofiler udgør i sidste ende et markant sikkerhedsproblem for danske virksomheder. Situationen kan føre til, at sikkerhedsalarmer ikke bliver undersøgt, og at sikkerhedsløsninger ikke vedligeholdes. Dette kan være fatalt og få store konsekvenser på den lange bane, både som samfund og for den enkelte virksomhed. Samtidig bliver det svært at udnytte potentialet for at udvikle og markedsføre sikre løsninger. Adgang til kvalificeret arbejdskraft indenfor cybersikkerhed er altafgørende for at danske virksomheder kan konkurrere internationalt, og opretholde deres konkurrenceevne. På trods af tidligere initiativer er fødekæden af talenter til feltet stadigvæk for svag, og igangværende indsatser starter for sent i fødekæden. Der er derfor behov for både at øge og fastholde interessen for cybersikkerhed blandt de 15-25 årige.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202101/06/2022