HVORDAN FOREBYGGES TVANG I PSYKIATRIEN - ET LONGITUDINELT CLUSTER STUDIE

 • Berring, Lene Lauge (Projektdeltager)
 • Bak, Jesper (Projektleder)
 • Hvidhjelm, Jacob Christian (Projektdeltager)
 • Gildberg, Frederik (Projektdeltager)
 • Lemcke, Sanne (Projektdeltager)
 • Hansen, Jens Peter (Projektdeltager)
 • Kragh, Mette (Projektdeltager)
 • Jørgensen, Rikke (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette nationale studie er at identificere hvilke forebyggende faktorer (forhold eller interventioner) der nedsætter antallet af fysiske tvangsforanstaltninger (FT), primært bæltefikseringer, i Danmark.
Studiet er designet som en longitudinal undersøgelse, baseret på clustrede tværsnitsdata. Data om implementeringsgraden af de forbyggende interventioner vil blive indsamlet v.h.a. spørgeskemaer, hvor afdelingssygeplejerskerne fra de ”lukkede” afsnit i Danmark er respondenter. Data om de FT bliver indhentet fra registre. Tværsnitsundersøgelsen er valgt som design fordi det er muligt at undersøge store populationer og komplekse fænomener (mange forhold og interventioner). At undersøge ændringerne over tid (longitudinelt) styrker årsagssammenhængen (kausaliteten).
Dataindsamlingen vil foregå retrospektivt en gang årligt for årene 2016, 2017 og 2018 (for nogle afsnit også 2015). Spørgsmålene i spørgeskemaet blev identificeret i et tidligere litteraturreview og er blevet opdateret med spørgsmål basseret på den nyeste forskning og i forhold til den ændrede målgruppe (alle patienter på ”lukkede” afsnit) og blev derefter grundigt pilottestet.
Der vil blive gennemført to typer af analytiske undersøgelser. Den ene vil blive gennemført efter første dataindsamling. En generaliseret lineær model vil blive anvendt til at estimere mulige associationer mellem de enkelte forebyggende interventioner og antallet af FT episode. Den anden vil blive gennemført efter tredje dataindsamling. Her vil en lineær mixed-method model bliver anvendt til at estimere den longitudinelle effekt af at implementere konkrete FT forbyggende initiativer. Såfremt datamaterialets størrelse og interventionernes styrke tillader det vil analyserne blive nedbrudt i mindre dele, ex. børne-/unge afsnit, retspsykiatriske afsnit, ”Safewards” interventioner eller ”De Seks Kernestrategier”.
Afdelingssygeplejerskerne og Regionerne vil få mulighed for at få årlige opgørelser af deres egne svar sammenholdt med landets svar (Benchmarking). Resultaterne af de overordnede analyser vil foreligge i slutningen af 2017 og 2019.
I studiet deltager forskere, der forsker i den psykiatriske sygepleje, fra alle Regioner,
Kort titelHVORDAN FOREBYGGES TVANG I PSYKIATRIEN
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201701/03/2021

Samarbejdspartnere

 • ​Psykiatrisk Center Sct. Hans​ (leder)

Emneord

 • Tvang
 • Psykiatri
 • forebyggelse

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.