Hvad konstituerer den gode relation i almen praksis?

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt undersøger, hvordan den gode relation dannes mellem patient og almen praksis (forstået som hele praksis med alt personale).

Forskning peger på, at gode relationer er afgørende for sundhed og trivsel hos både patienter og sundhedsprofessionelle.

Den langvarige læge-patient relation er i mange år blevet beskrevet som en kvalitet ved almen praksis i Danmark sammen med en personcentreret behandling.

Imidlertid har der de seneste tiår været forandringer og udviklinger i almen praksis og det
omkringliggende samfund, der har udfordret læge-patient relationen, patienternes tilfredshed
med relationen samt lægers oplevelse af meningsfuldhed og glæde i arbejdet.

Formålet med projektet er at lave en dybdegående undersøgelse af relationen mellem patient
og almen praksis med henblik på at kunne udarbejde anvendelsesorienterede anbefalinger til
praksis om, hvordan den gode relation dannes og vedligeholdes i nutidens almen praksis i
Danmark.

Undersøgelsen er designet som et etnografisk feltarbejde bestående af både
deltagerobservation i seks almen praksis klinikker og interviews med læger, praksispersonale
og patienter.

Ved hjælp af deltagerobservation vil det kunne observeres, hvad der udspiller sig
i relationerne mellem patient og almen praksis – og via interviews vil det oplevede og erfarede i
relationen hos læger, praksispersonale og patienter kunne udforskes, herunder oplevelsen af,
hvordan relationen påvirker psykisk og fysisk velbefindende.

Analysen sker med konkret afsæt i empirien, og derudfra perspektiveres ved hjælp af
humanistisk- og samfundsvidenskabelig teori om relationer. Projektet vil kunne generere en dybdegående viden om, hvilke virkningsfulde mekanismer den gode relation indeholder, og vil hermed kunne bidrage til en relationel bevidsthed hos patient, almen praksis og det omkringliggende samfund, der potentielt kan skabe bedre sundhed og
trivsel for både patienter, praktiserende læger og praksispersonale.

Projektet løber fra 2018-2021, er støttet af Praksisfonden for Almen Praksis. Projektleder: Lektor Elisabeth Assing Hvidt: ehvidt@health.sddu.dk
Kort titelHvad konstituerer den gode relation i almen praksis?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201825/12/2021

Emneord

  • almen praksis
  • Relationer