Hvad betyder aflysningen af Roskilde Festival 2020 for festivaldeltagerne?

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Roskilde Festival er en begivenhed der år efter år tiltrækker deltagere fra hele verden; året 2020 skulle have markeret festivalens 50-års fødselsdag. Festivalen er vokset støt siden 1970 både i varighed, areal og deltagerantal. De seneste to år har forskergruppen bag denne undersøgelse, i samarbejde med Roskilde Festival, undersøgt, hvad der får unge mennesker til at tage på festival. Undersøgelserne kigger på indholdet i det sociale liv der foregår, og hvilke sociale omgangsformer de unge dyrker, mens de er på festivalen. Kernedeltagerne blandt festivaldeltagerne er gennemsnitligt 24 år1, og Roskilde Festival-ugen betragtes som en vigtig del af ungdomskultur i Danmark grundet festivalens meget høje deltagertal, der siden 2010 har ligget på 130.000 mennesker2. Roskilde Festival kan dermed betragtes som ikke bare en væsentlig dansk kulturel begivenhed, men også som et betydningsfuldt socialt og ungdomskulturelt fænomen.
Det er derfor interessant at undersøge, hvad unge mennesker gør i de otte dage, hvor de indenfor den ramme, festivalen tilbyder, kan udfolde et fællesskab på nogle betingelser, som de ellers ikke har i hverdagen. Vi har fra et ungdomskulturelt perspektiv undersøgt, hvordan unge mennesker udfolder dette fællesskab og har i vores undersøgelse fokuseret på tryghed, omgangsformer og frirum. Vi har fra starten været interesserede i at blive klogere på, hvordan det er at være ung på Roskilde Festival. Vi har prøvet at finde svar på, hvorfor man ud fra et ungdomsøkonomisk perspektiv afsætter så mange ressourcer, og hvorfor de unge deltagere er så følelsesmæssigt engagerede, som undersøgelsen viser, at de er.
Undersøgerne har alle selv været afsted mange gange, har følt på egen krop og ved, hvordan det er at være deltager på Roskilde Festival. Der findes til dato ingen beskrivelser af dette ungdomskulturelle fænomen, der undersøger den konkrete adfærd og de konkrete omgangsformer i løbet af de 8 dage festivalen foregår. Denne rapport har til formål at gå i dybden med den sociale og betydningsmæssige side af festivalkulturen ved at stille spørgsmålene hvad, hvorfor, og hvordan unge mennesker ”gør” deres Roskilde Festival. Baggrunden for denne rapport om Roskilde Festivalens betydning som ungdomskulturelt fænomen er en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt potentielle deltagerere på Roskilde Festival 2020. Spørgeskemaet bygger videre på to års forudgående kvalitative undersøgelser af, hvordan det er at være på Roskilde Festival (Det er jo bare Roskilde, 2019)3. I de foregående år har undersøgelsen anvendt interviews med festivaldeltagere under festivalen, men grundet COVID-19- epidemien og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med denne, har denne fremgangsmåde naturligvis ikke kunne lade sig gøre.
De tidligere år har fokus været på temaerne tryghed og utryghed, fremfor hvad der tiltrækker. Men dette års aflysning bød på en helt unik mulighed for at undersøge, hvad Roskilde Festival betyder for deltagerne. Ved at stille spørgsmål om, hvad aflysningen betyder for de mennesker, der har et forhold til Roskilde Festival, kan betydningen af festivalen, og afsavnet, både i forhold til festivalkultur, traditioner, venskaber og tidsprioriteringer, undersøges. Rapporten afdækker også, hvilke stemninger der skabes indenfor festivalrammen, og hvilke følelser deltagerne knytter til festivalen. Denne rapport giver således et bud på, hvad Roskilde Festival betyder for ungdomskulturen gennem undersøgelsen af festivalens fravær.

Nøgleresultater

Ja, aflysningen af Roskilde Festival 2020 betyder noget for de festivaldeltagere, der har været med i denne undersøgelse. Roskilde Festivalen er dog for mange ambivalent: For eksempel ville mange i år på grund af COVID-19 ikke være trygge ved at tage afsted, for andre er det mere følelsen af at være bange for at gå glip af noget, der driver dem til at tage afsted. Roskilde Festival bliver savnet og er for de fleste det største savn i forbindelse med COVID-konsekvenserne, men livet går også videre.
Respondenterne udtrykker overordnet stor ærgrelse over ikke at kunne komme afsted, og at aflysningen efterlader et savn, endda decideret sorg. Denne ærgrelse er dog for mange blandet med forståelse og var forventet – men det gør stadig ondt. Roskilde Festival kom på en måde til at være et symbol på, hvor slemt det stod til med COVID-19-pandemien. De fleste respondenter har angivet, at de går glip af socialt samvær på grund af krisen – deres uddybede svar viser, at netop det sociale betyder meget, og at Roskilde Festival skulle have været en forløsning på et svært forår. Det sociale

samvær bliver dog på andre måder en stor del af det, respondenterne forestillede sig at bruge tiden på i den uge, hvor Roskilde Festival skulle have været. Musikken er det andet store element, folk vil savne og inkorporere i deres festivaluge. Mange havde set frem til specifikke kunstnere, for andre var hele programmet i 2020 et højdepunkt. For andre igen var det netop musikprogrammet der gjorde, at det ikke betyder så meget, at netop i år blev aflyst. Men aflysningen, og respondenternes mulighed for at lave deres helt egen version af Roskilde Festival, betyder, at de selv kan kuratere en playliste med de kunstnere, der for dem betyder Roskilde Festival, endda arrangere egne koncerter.
Når respondenterne beskriver, hvad der skal være i deres festivalerstatning er det netop de to elementer, der her er nævnt, samvær og musik, der er det vigtige. Selvfølgelig også alkohol, ølbowling, måske det at sove i telt. Men en interessant detalje, der dukker op i besvarelserne, er, at mange vælger at tage væk for at holde festival. Ikke at blive hjemme, ikke at få venner på besøg, men vælger et decideret festivalsted.
Stemning er noget, der ikke kommer op i respondenternes beskrivelse af, hvad der kommer til at indgå i deres planer for den uge. Stemningen kan siges at være helt unik til det afgrænsede rum, som Roskilde Festival er. Det er noget af det, man kommer på festivalen for, og noget, der ikke kan genskabes udenfor den.
Kort titelAflysning af Roskilde Festival 2020
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/202031/10/2020