Grundkursus i strafferet, forår 2017

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i en række konkrete sager, som tidligere er omtalt i medierne, gennemgås straffelovens regler for at pålægge strafansvar. Det er reglerne om forsæt og uagtsomhed, om medvirken og forsøg, om nødværge og nødret, om forældelse m.v. Som en vigtig del af kurset gives et begrænset indblik i den juridiske metode og strafferettens særlige stilling, herunder de retsstatslige perspektiver vedrørende straf og kravene til klar og sikker hjemmel. Som en del af den juridiske metode gives endvidere en kort indføring i søgning af de relevante retskilder.

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/02/201717/04/2017