Future stimulated nitrogen fixation: threatening the health of coastal ecosystems?

Projekter: ProjektDanske forskningsråd

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kvælstof (N) er ofte begrænsende for algers vækst i de indre Dansk farvande. N kommer bl.a. fra landbruget og fra luften via regn, men kan også komme via såkaldt N2 fiksering. Det er en proces nogle bestemte bakterier kan udføre, hvor de omdanner N2 gas opløst i havvand, til ammonium i cellen. Tidligere troede man, at N fiksering kun var vigtig i tropiske farvande og bestemte andre steder; f.eks. i Østersøen. Men ny forskning har vist, at N2 fiksering er udbredt også i næringsrige kystnære regioner, og vores nye studier har vist, at N2 fiksering foregår i de danske farvande. Derudover forventes det, at N2 fiksering vil stige kraftigt i fremtiden grundet klimaforandringerne. I dag ved man intet om størrelsen af denne fiksering, og hvad den betyder for N puljen og dynamikken. Denne viden er en absolut forudsætning for en hensigtsmæssig forvaltning af de danske havområder. I dette projekt vil vi, forskere fra tre danske universiteter samt udenlandske samarbejdspartnere, måle N2 fiksering i de indre danske farvande, både i vand og i sediment, og opnå en forståelse af hvilke organismer og faktorer der udfører/styrer denne fiksering. Disse data vil blive indsat i en omfattende matematisk model. Den vil give et overblik over puljer og flux af N i de indre danske farvande, nu og i fremtiden, og vil være et fundamentalt værktøj i den fremtidige forvaltning af vores hav. Derfor er et tæt samarbejde med Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet en integreret del af projektet.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2024

Samarbejdspartnere

  • Københavns Universitet (leder)
  • Aarhus Universitet

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.