Forebyggelse af mikroplastik i naturen: Uddannelsesperspektiver og adfærdsforandring for børn og unges håndtering af mikroplastik

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med henblik på at udvikle adfærdregulerende tiltag blandt borgere som bidrager til at reducere forekomsten af mikroplast i naturen, er EH samt AMLC ansvarlige for at indsamle viden om adfærdsteoretiske perspektiver og nudging strategier inden for det socialpsykologiske og sociologiske felt, som kan anvendes til at designe adfærdsregulerende tiltag.

Den indsamlede viden om adfærdsteoretiske tilgange og studier, herunder også specifikt adfærdsstudier i relation til henkastet affald, skal danne teoretisk grundlag for at udvikle undervisningsmateriale rettet mod børn og unge i folkeskolen på mellemtrin og udskolingen som målgru ppe.

Undervisningsmaterialet skal efterfølgende udvikles som et undervisningsforløb, der giver folkeskolens børn og unge indsigter i aktuelle lokale, nationale og globale miljømæssige udfordringer ved mikroplast og makroplasts forekomst i naturen. Undervisningsmaterialet skal udvikles som et tværfagligt forløb med afsæt i fagene natur­ biologi og samfundsfag.
Målet er at få udviklet undervisningsmateriale til børn i folkeskolen, så de bliver bevidste om de miljømæssige udfordringer, der opstår som følge af henkastet plastaffald i naturen, og forhåbentlig efterfølgende opnår en adfærd, hvor dette imødegås.

Nøgleresultater

• Sammenfatning af aktuel og relevant forskning, studier og teorier relateret til adfærdsforandring, nudging og henkastet affald i naturen med fokus på unge mennesker er udført.
• Demo til undervisningsmateriale/skoleforløb på folkeskoleniveau er udviklet
Kort titelAdfærdsnudging
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/06/202001/09/2020