Forandringskapaciteten i bæredygtig lokalproduceret mad. Sønderborg Kommunes Fødevarestrategi

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet inddrager primærproducenter, fødevareforarbejdning, detailhandel, turismeerhvervet, undervisningsinstitutioner, frivillige foreninger og aktører inden for landdistriktsudvikling. Projektet har det klare formål at viden om Sønderborg Kommunes fødevarestrategi skal udvikles, afprøves i praksis og forankres. Bespisningen af xxx spejdere i august 2017 med lokalproducerede energivenlige fødevare udgør en central test af strategiens implementering hos en bred vifte af fødevareaktører. Projektet består af fem arbejdspakker, hvor der indgår fire videndelings workshop og en afsluttende rapport. Projektet afvikles i perioden juli 2016-januar 2018. Projektet afregnes med 30.000 DKR for hver af de fem aktiviteter i alt 150.000 DKR. Der faktureres umiddelbart efter levering af en aktivitet. Projektansvarlig er Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet.

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201631/01/2018