Fem og ti års opfølgning af borgere i Odense Kommune med svær sindslidelse, alkohol- og/eller stofmisbrug

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at undersøge hvad der sker med borgere, der har modtaget behandling for
en svær sindslidelse, alkohol- og/eller stofmisbrug, i årene efter endt behandling. Borgere, som
har afbrudt planlagt behandling, vil blive sammenlignet med borgere, der færdiggør
behandling, samt med den generelle befolkning i Odense Kommune.
Deltagere i studiet vil være borgere, der har modtaget behandling for en svær sindslidelse på
Vista Balboa, eller for et stort misbrug af enten stoffer eller alkohol på én af Odense
Kommunes behandlingsinstitutioner for alkohol- eller stofmisbrug.
Borgere, der har modtaget behandling, kobles via CPR-nummer til data i Odense Kommunes
administrative register. Dette register indeholder bl.a. information om
arbejdsmarkedstilknytning, modtagelse af sociale ydelser, bopæl og adressehistorik, samt
anvendelse af sundhedsydelser, herunder indlæggelser på psykiatrisk afdeling og ambulant
psykiatrisk behandling. Disse parametre udgør hver især et mål for, hvilke udfordringer en
borger, som behandles i Odense Kommune, står over for.
Kort titelPræ-ph.d.-projekt: Dobbeltdiagnosepatienter i Odense Kommune
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201931/05/2020

Emneord

  • Dobbeltdiagnose
  • Odense Kommune
  • Alkohol
  • Stoffer
  • Sindslidelse