Følgeforskningsprojekt til udviklingsprojektet KVALIFICERING AF SKOLERNES LEDERSKAB – et kompetenceudviklingsprojekt blandt skoleledere i Odense Kommune

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Initiativet til kompetenceudviklingsprojektet Kvalificering af Skolernes Lederskab blev taget af Odense Skolelederforening i august 2014. Anledningen var bekymring for ledernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø på folkeskoleområdet. Lederne var under stort pres, bl.a. i forbindelse med den seneste folkeskolereform 2014, arbejdstidslovgivningen OK13 og inklusionsdagsordenen 2012. Dertil kom ny struktur i Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Odense Skolelederforening besluttede derfor i samarbejde med ledelses- og organisationskonsulent-firmaet Reflex at give et bud på, hvordan ledernes arbejde bedst kunne understøttes og udvikles, så de kunne håndtere de mange nye udfordringer. Planen blev at søge A.P. Møller Fonden om støtte til et kompetenceudviklingsprojekt. Ideen var at udvikle og afprøve en lederuddannelse, der ikke baserede sig på teoriundervisning i et klasseværelse, men på de kompetencer og færdigheder, lederne allerede var i besiddelse af. Modellen byggede på praktisk træning i ”det virkelige liv”, herunder erfaringsudveksling i netværk samt individuel og kollektiv sparring. Ønsket var, at kompetenceudviklingen blandt ledelserne ville have afledte positive effekter for medarbejderne og eleverne.

A.P. Møller Fonden bevilgede midler til Syddansk Universitet til at gennemføre et følgeforskningsprojekt (2016-2018), der kunne følge kompetenceudviklingsprojektet og dokumentere, analysere og evaluere styrker og svagheder ved den valgte model med henblik på at gøre erfaringerne tilgængelige for fremtidig uddannelse for skoleledere.

Følgeforskningsprojektet blev ledet af professor dr.phil. Katrin Hjort, og udført i samarbejde med lektor ph.d. Jakob Ditlev Bøje, lektor ph.d. Peter Henrik Raae, postdoc ph.d. Bjørn Ribers og lektor ph.d. Anja Hvidtfeldt Stanek.

Nøgleresultater

PRAKSIS ER GODT, MEN IKKE NOK – professionalisering af skoleledelse
Skoleledere i dag skal navigere i krydspres mellem mange konkurrerende hensyn af politisk, økonomisk, faglig, praktisk og etisk karakter. Hvilke kompetencer har lederne brug for, og hvordan lærer de sig at bruge det, de kan, på bedste vis. Denne bog fortæller om et kompetenceudviklingsprojekt i en dansk kommune og giver bud på, hvordan uddannelse bedst kan bidrage til en GOD nok SKOLELEDELSE.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201620/12/2018

Emneord

  • Ledelse
  • Skole
  • Professionalisering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.