Existential, spiritual, and religious themes in psychological practice

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sundhedsprofessionelles varetagelse af eksistentielle, åndelige og religiøse temaer og behov er en del af WHO´s anbefalinger til palliativ omsorg samt af sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til læger bl.a. i almen praksis.
Inden for de senere år er der på internationalt plan øget forskningsinteresse i relationen mellem eksistentielle, åndelige og religiøse temaer og behov og psykisk helse. Hvor man i den amerikanske psykologforening har udarbejdet anbefalinger til, hvordan psykologer skal varetage åndelige og religiøse behov hos klienterne, savner europæiske psykologer uddannelse og træning i at adressere disse temaer særligt i de psykoterapeutiske praksisser. Derudover har klienter peget på, at adressering af åndelige og religiøse temaer i psykoterapi kan opleves hjælpsomt, når det var faciliteret af terapeutens åbenhed, men også at det modsat kunne opleves problematisk, hvis klienten følte sig bedømt eller påduttet terapeutens personlige tilgang.
I dansk kontekst er psykologers tilgang til disse behov, så vidt vi ved, endnu ikke udforsket. Vi ønsker derfor at undersøge et relativt bredt udsnit af psykologer i praksis og samtidig få uddybende viden om, hvordan disse temaer adresseres i praksis.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/201901/05/2022