Projektdetaljer

Beskrivelse

Migration på tværs af landegrænser er et velkendt fænomen blandt eliteatleter. I Danmark er der særligt inden for fodbold et stort antal af spillere, der rejser til udlandet som en væsentlig fase i deres udvikling fra ungt talent til senior elite fodboldspiller. De unge spillere møder udfordringer i forbindelse med at tilpasse sig den nye kultur, fx øget konkurrencesituation, et mere fysisk krævende træningsmiljø, et nyt sprog, nye relationer samt at være alene væk hjemmefra.
Der mangler ny viden om vejen fra ungt talent til fodboldeliten, når den inkluderer et udenlandsskifte i en tidlig alder.
I tillæg har store dele af den internationale sportspsykologiske talentudviklingsforskning flyttet sig fra at være individorienteret til kontekstorienteret, da talent skal forstås i den sociokulturelle kontekst, hvori udviklingen udspiller sig. Projektet vil gennem surveys og interviews besvare følgende: Hvad kendetegner de unge fodboldtalenter, der udvikler sig på tværs af landegrænser? Hvordan oplever de muligheder og udfordringer ved at være transnationale unge fodboldspillere? Og hvordan har nøglepersoner indflydelse på deres skifte?
Resultaterne vil målrette og kontekstualisere udviklingen af de unge udenlandsprofessionelle, hvilket der er brug for i en tid, hvor der stilles stadig større krav til effektiv talentudvikling. Resultaterne bliver relevante for udvikling af talentudviklingskoncepter, træneruddannelser samt sportspsykologers arbejde med talenterne og talentmiljøerne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201831/12/2018