Etablering af Frakturforebyggelsesprogram på OUH, efter Fracture Liaison Service modellen (FLS).

Projekter: ProjektAndre statslige institutioner

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sundhedsstyrelsen udgav i 2018 ”Osteoporose, en afdækning af den samlede indsats mod osteoporose i Danmark” , som indeholder en række anbefalinger til mulige indsatsområder for at bedre behandlingen og forebyggelsen af og konsekvenserne af osteoporose, en af de 8 folkesygdomme.

Et af indsatsområderne er indførelse af frakturforebyggelsesprogrammer på alle sygehuse, med henblik på at bedre den rettidige opsporing og diagnostik af lidelsen, idet det er kendt, at mange har sygdommen uden at vide det, og at kendskabet til osteoporose og til knoglevenlig livstil er begrænset i den almene befolkning.
I forlængelse af tidligere skrivelse vedrørende samme emne har direktionen anmodet om beskrivelse af en model for etablering af ovenstående, samt om beskrivelse af økonomien i relation hertil. Det skal bemærkes, at emnet er et opmærksomhedspunkt på Region Syddanmarks budget for 2020, samt at etablering af en sådan ordning, som nævnt, anbefales af Sundhedsstyrelsen.

Osteoporose og osteoporoseudløste frakturer fylder meget, også i sygehusvæsenet og involverer flere specialer/afdelinger. På OUH: endokrinologi, geriatri, intern medicin og ortopædisk kirurgi og dermed skadestuerne og FAM’erne, hvorfor der er behov for koordinering af indsatsen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/202131/10/2024