Et Sundere Syddanmark: Gymnasiepanelet

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet Et Sundere Syddanmark (ESS) giver borgerne direkte adgang til at prioritere, hvad der skal forskes i inden for sundhed. Grundlaget for ESS er Citizen Science, hvor borgere deltager i den demokratiske proces, og kan bidrage med data, tolkninger og prioriteringer – i en ligeværdig dialog med forskerne. Hvilket optimalt set giver nye og bredere input, samt nye forskningsspørgsmål. Det er læringsmæssigt interessant at udvikle et koncept omkring et ’Gymnasiepanel’ (forkortet ESS GYM), der i undervisningssammenhæng tilknyttes ESS. Projektet har i forlængelse heraf et ønske om i en læringsmæssig sammenhæng at involvere SDUB/SDU, som en aktør indenfor feltet.Til ’Gymnasiepanelet’ knyttes følgeforskning, hvor gymnasieelevernes Scientific Literacy kompetencer og progression af disse undersøges ved både et survey, observation og interviews.
ESS GYM blev gennemført som et pilotprojekt i 2019. Det gentages i en udvidet form og delvist virtuelt i 2022.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201930/05/2022

Samarbejdspartnere

  • Region Syddanmark (leder)
  • Syddansk Universitet

Emneord

  • Citizen Science