EliteForsk-rejsestipendier 2015 Morten Kjær

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Morten Kjær har siden 1.10.2013 været indskrevet som ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet med projektet ”Synd, stat og straf: Centralmagt og sædelighed i Danmark-Norge 1536-1648”. Projektet er et meget ambitiøst retshistorisk ph.d.-projekt, som gennemføres i monografi-form. Projektets formål er, kort sammenfattet, at analysere, om og hvordan religiøs påvirkning i form af frygten for Guds fortørnelse og indflydelsen fra mosaisk ret slog igennem både i lovgivning og praksis efter Reformationen. Projektets grundlæggende spørgsmål er således, hvordan centralmagten (konge og rigsråd) regulerede og straffede usædelighed efter Reformationen i Danmark-Norge inklusive Island. Reformationen i 1536 gjorde op med den katolske kirke og dens retssystem (kanonisk ret), der blandt andet havde reguleret sædelighed og ægteskab. Staten overtog nu området, og den nye lovgivning blev i høj grad legitimeret med frygten for Guds straf over landet pga. befolkningens synder – Guds fortørnelse. Samtidig fandt man inspiration i mosaisk ret. Projektet vedrører spørgsmål, som ikke har været genstand for en samlet analyse før og bidrager i høj grad til dansk og nordisk retshistorisk forskning. Projektet har allerede vakt en del interesse i det (rets-) historiske videnskabelige miljø i Danmark og Norden. Morten Kjær er et meget lovende forskningstalent, som på trods af sin unge alder og relativ korte periode som ph.d.-studerende har opnået betragtelige resultater i forbindelse med sin retshistoriske forskning, herunder publikationer ved siden af hans arbejde på selve monografien (se under B). Under ph.d.-forløbet er der planlagt tre længerevarende forskningsophold ved fremtrædende internationale retshistoriske forskningsmiljøer (se under C) og det kan forventes at resultaterne af Morten Kjærs ph.d.-projekt vil give et vigtigt bidrag til resthistorisk forskning i Norden.

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201531/12/2016