Effekten af Point-of-Care Testing (POCT) af langtidsblodsukker (HbA1c) hos diabetespatienter i almen praksis – analyser baseret på et naturligt eksperiment

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Overenskomstaftalen for praktiserende læger 2018, får konsekvenser for diabetesbehandlingen i Danmark. Behandlingen skal fremover primært samles i almen praksis (AP), som fremover blive aflønnet med et kronikerhonorar, der er uafhængigt af antallet af ydelser. POCT - eller på dansk ”udførelse af analyser tæt på patienten” - kan potentielt afbøde det pres der uundgåeligt vil komme på AP ifm. omlægningen. Årsagen er, at POCT af HbA1c kan afsluttes ifm. én konsultation, hvormed unødige opfølgningskonsultationer kan undgås. POCT benyttes især til komplekse patienter. Derfor kan det tænkes, at flere socioøkonomisk udfordrede patienter sættes i diabetesbehandling.
Nærværende studie vil analysere sammenhængen mellem brug af POCT og behandlingsmønstret i AP, før og efter overenskomsten. Analysen udnytter, at kun AP i Region Hovedstaden har kunnet få kompensation til at benytte POCT.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/07/201831/12/2019