Effekten af empagliflozin på venstre ventrikels funktion og hæmodynamik i hvile og under arbejde hos patienter med hjertesvigt og nedsat pumpefunktion: Et Rasdomiseret klinisk forsøg

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Nøgleresultater

PCWP, Cardiac Remodeling, biomarker, Echocardiography, Heart catheterization

Lægmandssprog

Hjertesygdomme er trods forbedringer i forebyggelse og behandling fortsat forbundet med betydelige sygelighed og dødelighed. I slut fasen af hjertesygdom vil hjertets pumpekraft svækkes og patienterne vil udvikle hjertesvigt, som er forbundet med betydeligt reduceret livskvalitet og høj dødelighed.
Behandlingen af hjertesvigt er baseret på kombination af medicin, som hæmmer overaktivering af flere hormonsystemer. I en undersøgelse, hvor sikkerheden af en ny type medicin til behandling af sukkersyge (Empagliflozin) blev undersøgt, fandtes en overraskende gavnlig effekt af sukkersygemedicinen hos patienter med hjertesvigt. Undersøgelserne var planlagt til at undersøge om medicinen var sikker på patienter med sukkersyge og hjerte kar sygdomme og var derfor ikke designet til at belyse virkningsmekanismer for effekten.
Aktuelle undersøgelse sker i samarbejde mellem OUH, Rigshospitalet og Herlev Gentofte hospital og skal afklare virkningsmekanismen af den nye type sukkersygemedicin på hjertet og kredsløb hos patienter med kendt hjertesvigt. Effekten belyses ved at undersøge blodkoncentrationer af hormonstoffer som udskilles af det svigtende hjerte, ved avanceret ultralydsskanning af hjertet og ved avancerede kredsløbsundersøgelser med direkte måling af blodtryk og minutvolumen i lungekredsløbet.
Hovedformålet er at undersøge effekten af 3 måneders behandling med Empagliflozin 10 mg dagligt eller placebo på koncentrationen af hjerte-biomarkøren NT-proBNP hos 189 stabile, symptomatiske hjertesvigtspatienter med nedsat pumpefunktion af venstre hjertekammer.
Patienter inkluderet på OUH får foretaget avanceret kredsløbs måling med direkte måling af lunge blodtryk og minutvolumen i hvile og under fysisk belasting før og efter 3 måneders behandling med Empagliflozin 10 mg daglig (højspecialiseret undersøgelse)
Yderligere anvendes avanceret hjerteultralyd til at undersøge funktionen af det venstre hjertekammer; sukkeromsætningen, ketonstof i blodet og nyrefunktion undersøges.

Endeligt vil effekten af medicinen på patienternes fysiske aktivitet blive bedømt vha. patientbåret accelerometer og specifikke livskvalitets spørgeskemaer udviklet til hjertesvigtspatienter.
Betydning
Dette projekt vil biddrage med vigtig information om funktion af medicinen på størrelse og funktion af venstre hjertekammer og kæde det sammen med den enkelte patients daglige aktivitetsniveau og livskvalitet. Ydermere vil forsøget biddrage med unik information om den hæmodynamiske (kredsløbs) virkninger af Empagliflozin i patienter med hjertesvigt under hvile og under belastning.
På sigt er håbet at kunne bruge præparatet i behandlingen af patienter med hjertesvigt og derved øge patients overlevelse, hjertets funktion samt livskvalitet.
Resultatet af undersøgelsen forventes offentliggjort i internationale videnskabelige tidskrifter.
Kort titelEmpire HF
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201801/02/2021