Den Danske Symptomkohorte (DaSK)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den Danske Symptomkohorte (DaSK) er en undersøgelse af symptomer, symptomfortolkning og lægesøgning i den danske befolkning
Hver dag oplever mange danskere symptomer og ubehag fra deres krop. For de fleste går det over af sig selv, men for enkelte er det tegn på en sygdom eller tilstand, der kræver kontakt med sundhedsvæsenet. Med denne undersøgelse ønsker vi at danne baggrund for et bedre og mere tilgængeligt sundhedsvæsen for alle danskere.

Undersøgelsen er en internet-baseret spørgeskemaundersøgelse. I alt 150.000 danskere er inviteret til at deltage i undersøgelsen, der både er en opfølgning på et spørgeskema fra 2012 og en helt ny undersøgelse. Vi har derfor inviteret de knap 50.000 danskere, der i 2012 bidrog med stor viden i vores undersøgelse, samt 100.000 ny-udvalgte deltagere over 20 år.
Udvælgelsen er sket på baggrund af et helt tilfældigt udtræk fra Befolkningsregistret.
AkronymDaSK
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202201/01/2032

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.