Danske universitetsstuderendes relationer og mentale velbefindende – er der en sammenhæng?

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelser har vist, at vores relation til andre og til os selv har stor betydning for, hvordan vi har det mentalt og i hvor høj grad, vi oplever stress. Ingen viden foreligger om, hvordan det ser ud i Danmark blandt danske studerende.

Mennesker er sociale væsener, og vores relation til andre og til os selv har betydning for vores liv og mentale velbefindende. Men hvordan er sammenhængen mellem danske universitetsstuderendes relationer og mentale velbefindende? Dette spørgsmål arbejder en gruppe af forskere på SDU på at besvare i en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medicinstuderende i landet, der går på 1., 3. og 6. årgang på medicinuddannelsen samt studerende fra alle andre uddannelser på 1., 3. og sidste årgang på Syddansk Universitet.

Hvorfor er det interessant?
Grunden til, at det er interessant at undersøge relationer og, hvordan vi har det med hinanden er, at vores relationer har stor betydning for, hvordan vi har det mentalt og i hvor høj grad, vi oplever stress. Denne sammenhæng gør sig også gældende i professionelle relationer, eksempelvis til patienter, klienter, borgere, kolleger, etc.
Udover at vores relationer til andre mennesker er med til at afgøre, hvordan vi har det, så er vores relation til os selv heller ikke uvæsentlig. Relationen til os selv har nemlig stor betydning for vores velbefindende og kan påvirke, om vi oplever stress både i hverdagen, i studielivet og senere hen i arbejdslivet.
Da Covid-19 situationen for mange har skabt nogle forandrede livsforhold- og vilkår, undersøger vi også, hvorvidt studerende siden Covid-19 har mærket nogle forandringer i forhold til ensomhed, livskvalitet, værdier og stress.

Undersøgelsen
Undersøgelsens overordnede fokus er de studerendes trivsel, men det er mere vidtrækkende end det. Ud fra resultaterne vil vi også se på, hvordan de studerende kan blive bedst muligt rustet til at klare deres fremtidige virke, hvor man vil indgå i teams – og dermed relationer - med andre.

Undersøgelsen er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) og udføres i perioden 2018-2021 af Lektor, Elisabeth Assing Hvidt, Post doc, Christina Maar Andersen & Professor Jens Søndergaard.
Henvendelse ved spørgsmål til: ehvidt@health.sdu.dk

Kort titelDanske universitetsstuderendes relationer og mentale velbefindende – er der en sammenhæng?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201831/12/2021