Danmark i Bevægelse: Motiver og Muligheder

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets målsætninger kan opdeles i tre dele:

1. Faglige mål: At give ny viden
a) om motiverne hos forskellige sociale grupper for forskellige former for idræt og fysisk aktivitet i hverdagen,
b) om sammenhængen mellem forskellige former for idræt og fysisk aktivitet og mulighederne (tilbud, fysiske rammer mv.) derfor,
som kan bruges af kommuner og organisationer til at udvikle nye politikker og aktiviteter, der kan øge idrætsdeltagelsen og det fysiske aktivitetsniveau og mindske uligheden deri, og bidrage til den videnskabelige erkendelse på området.

2. Undersøgelsesmål:
a) At sammenfatte og analysere den hidtidige forskning på området.
b) At ca. 150.000 danskere, fordelt jævnt over hele landet, besvarer et omfattende spørgeskema.
c) At 40 til 50 personer, udvalgt fra dem som har besvaret spørgeskemaet, deltager i et interview.
d) At ca. 1.500 personer deltager i ’objektive’ målinger af deres fysiske aktivitet og også udfylder dagbog derom.

3. Formidlingsmål: At undersøgelsens resultater og anbefalinger når ud til
a) alle kommuner i form tal og analyser, som hver kommune kan bruge, og at ¾ af kommunerne tager imod tilbuddet om en særskilt formidling,
b) borgere i et tilsvarende antal kommuner i form af aktivitetsbaserede ’events’ og aktiviteter, som analyserne har givet inspiration til,
c) alle relevante organisationer, institutioner, fagpersoner og forskere, som beskæftiger sig med idræt og fysisk aktivitet,
d) alle medier, der formidler viden og debat om idræt og fysisk aktivitet, og omtales i alle de større danske medier.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201931/01/2024

Emneord

  • Bevægelseslvaner
  • Motiver
  • Muligheder

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.