COMPAS Kommunal rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med kræft

  • la Cour, Karen (Projektleder)
  • Jarlbæk, Lene (Projektdeltager)
  • Møller, Jens-Jakob (Projektdeltager)
  • Pilegaard, Marc Sampedro (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mennesker med kræft, som er socialt sårbare, modtager i mindre grad end andre (kommunal) rehabilitering og palliation. Forskning viser, at tidlig indsats med rehabilitering og palliation kan øge overlevelse, reducere bivirkninger og senfølger, samt forbedre funktionsevne og styrke livskvalitet trods livstruende sygdom.
Der er begrænset forskning om, hvordan man bedst leverer rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med fremskreden kræft. Ligeledes ved man ikke nok om, hvordan denne gruppes behov for rehabilitering og palliation bedst imødekommes.
Dette projekt, som er en del af et større landsdækkende Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS), har til formål at udvikle en generisk model til at guide kommunalt baseret rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med fremskreden kræft. Projektet består af to ph.d.-projekter, som med deskriptive og eksplorative metoder informerer en model for kommunalt baseret rehabilitering og palliation.
Metode
a) Scoping review af eksisterende litteratur om rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med fremskreden kræft.
b) Registerstudier af forløb for patienter med fremskreden kræft, med formål at:
• a. Udvikle et index for social sårbarhed for patienter med fremskreden kræft
• b. Undersøge social ulighed i rehabilitering og palliation for patienter med fremskreden kræft.
c) National survey af rehabilitering og palliation til socialt sårbare med fremskreden kræft blandt danske kommuner.
d) Studie af eksisterende viden gennem syntese af grå litteratur (rapporter, notater, mm.) fra Danmark vedrørende interventioner til socialt sårbare mennesker med kræft.
e) Workshop med deltagelse af fagprofessionelle og forskere etc. med henblik på validering og perspektivering af syntesen af grå litteratur.
f) Indhentning af perspektiver fra socialt sårbare mennesker med fremskreden kræft (endelig metode fastlægges senere).
g) Udvikling og modellering af en generisk model for kommunal rehabilitering og palliation til socialt udsatte mennesker med fremskreden kræft.
h) Feasibility studie af acceptabiliteten og relevansen af den udviklede intervention i en kommunal kontekst.
Kort titelRehabilitering og palliation til sårbare mennesker med kræft
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202030/06/2024

Samarbejdspartnere

  • COMPAS, Center for Social Ulighed i Kræft (leder)
  • Statens Institut for Folkesundhed
  • Aarhus Universitetshospital (Projektpartner)
  • Kræftens Bekæmpelse (Beneficiary)
  • Frederiksberg og Bispebjerg Hospital
  • Rigshospitalet

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.