Carlsbergfondet - Mikrobiel omsætning af opløst organisk kulstof og kvælstof i marine miljøer

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der søges om apparatur til måling af opløst organisk kulstof (DOC) og kvælstof (DON). Disse forbindelser udgør vigtige led i havets mikrobielt drevne kulstof- og kvælstofkredsløb; men deres rolle er dårligt undersøgt i flere væsentlige sammenhænge. Vi undersøger i en række projekter omsætningen af kulstof (C) og kvælstof (N) i kystnære danske farvande såvel som i oceaniskeiltsvindszoner. Den ansøgte Shimadzu TOC-L med TNM-L modul vil give svar på en række åbnespørgsmål, som er afgørende for forståelsen af stofkredsløbende i de pågældende økosystemer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201631/12/2016