Brødrene Hartmanns Fond - Karakterisering af Thioridazines resistensreverserende effekt

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Antibiotika resistente bakterier giver anledning til stigende behandlingsproblemer over alt iverden, og der er mangel på effektive antibiotika. Det overordnede mål for projektet er atudvikle en ny behandlingsstrategi for patienter inficeret med antibiotika-resistentebakterier. Strategien bygger på anvendelsen af farmaka, som kan genskabe bakteriersfølsomhed overfor traditionelle antibiotika. Thioridazin er et psykofarmakon som har vistsig at kunne ophæve resistensen hos en særlig gruppe af antibiotika resistente Staphylococcer.Disse Staphylococcer, som betegnes ”MRSA”, har udviklet resistens mod det penicillin-lignende antibiotikum methicillin. Staphylococcer, herunder MRSA, forårsager for eksempelhudinfektioner, kroniske knogleinfektioner, blodforgiftning og betændelse i hjertet. Patienterinficeret med MRSA behandles typisk med et antibiotikum ved navn vancomycin. Det hardesværre vist sig, at Staphylococcer også kan udvikle resistens mod vancomycin, hvorved desåkaldte VISA stammer opstår. Vi har tidligere vist at kliniske MRSA isolater kan elimineres,hvis thioridiazin gives i kombination med en methicillin analog. Dette projekt går et skridtvidere og adresserer hvorvidt thioridazin, i kombination med traditionelle antibiotika, vilvære virksom mod VISA stammer. Vi vil endvidere undersøge thioridazins effekt påantibiotika-resistente Staphyloccer på molekylært niveau, ved brug af DNA microarrays,molekylær genetiske teknikker, og avanceret fluorescensmikroskopi. Ultimativt vil denneforskning kunne bidrage til udviklingen af en fremtidig behandlingsstrategi for patienterinficeret med antibiotika-resistente bakterier, som bygger på anvendelsen afresistensreverserende farmaka.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201130/04/2013