Brødrene Hartmanns Fond - Giver mutationer i ribosomalt L3 protein antibiotikaresistens i Stafylokokker?

  • Vester, Birte (Overordnet koordinator)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Antibiotikaresistens er et stort samfundsmæssigt problem da udbredelsen af resistens betyderat visse bakterier ikke kan bekæmpes med gængse antibiotika. Resistens kan skyldes mangeforskellige ting. Nogle resistenser skyldes mutationer der giver ændringer på det sted hvorantibiotikaet binder så det ikke længere bindes så godt. I de sidste 3 år er der kommet en delstudier hvor antibiotikaresistens i Stafylokokker kædes sammen med sekvenssændringer iproteiner i bakteriernes ribosomer (cellens proteinfabrikker). Langt hovedparten af dissestudier antager en årsag/virkning sammenhæng uden at bevise det. Projektet der ønskes støttetskal vise hvorvidt de observerede mutationer er årsagen til resistens eller ej.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201231/03/2014