Bestyrelsen som digital katalysator for vækst

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Danske virksomheders forretningsmodeller udfordres af den eksponentielle udvikling af digitale teknologier som internet, sociale medier, IoT, kunstig intelligens, robotteknologi og 3D-print. Dansk Erhverv påpeger, at virksomheder har brug for at gentænke deres kompetencer og de vilkår, de opererer og konkurrerer under i en tid præget af digital disruption.1 Hastigheden på udviklingen af digital teknologi medfører behov for processer, der sikrer, at virksomheder løbende forholder sig til muligheder og trusler fra ny digital teknologi. Dermed er det ikke længere et spørgsmål om enkelte digitale tiltag i virksomheden, men om udvikling af virksomhedens digitale forretningsstrategi.

Det øverste strategiske niveau, bestyrelsen, skal have fokus på, hvordan virksomheden påvirkes af den digitale udvikling, og hvordan virksomheden bedst kan udnytte ny digital teknologi til at skabe øget vækst og konkurrencekraft. Nyeste forskning inden for digitalisering viser, at digitale kompetencer er afgørende for anvendelse af digital teknologi. Undersøgelsen Den digitale bestyrelse viser imidlertid, at SMV-bestyrelser mangler viden og kompetencer til at agere strategisk og vækstorienteret i et nyt digitalt marked. Det understøttes endvidere af erfaringer fra Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er og tilbagemeldingerne på et seminar om disruption som bestyrelsesopgave.

Projektets mål er at skabe vækst på kort og lang sigt ved at klæde SMV-bestyrelser på til som en del af den strategiske ledelse at udvikle og forankre en strategi for digitale initiativer og innovation. Målet er at skabe ny forskningsbaseret viden og værktøjer, som hjælper SMV-bestyrelser til at forstå, vurdere og investere rigtigt i de muligheder, ny digital teknologi giver SMV’er.
At skabe og sikre vækst ved at give SMV-bestyrelser viden og værktøjer til at arbejde strategisk med udnyttelsen af digital teknologi i deres forretningsmodel.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201830/06/2021